Alates 1992 aastast töötan diplomaadina, esindades ja kaitstes Eesti huvisid erinevates valdkondades.

Olen osalenud erinevates riikidevahelistes kahepoolsetes läbirääkimistes ja ühiskomiteedes delegatsiooni juhina ja läbirääkimiste delegatsioonis, samuti ka Eesti liitumisläbirääkimistes WTO, OECD, Euroopa Liiduga. Juhtinud Eesti eesistumist Läänemeremaade Nõukogus.

Esindanud Eesti Vabariiki Norras, Ukrainas, Moldovas, Aserbaidzaanis, Gruusias, Leedus suursaadikuna ja Euroopa Liidu juures COREPER 1 esindajana.