Aet Trei

Aet Trei

Kasvatusteaduse õpingud Tartu Ülikoolis andsid mulle juba aastaid tagasi äratundmise, et inimese  areng, selle jälgimine ja toetamine on valdkond, mis mulle südamelähedane.

Töötades varasemalt personalijuhi ja noorte karjääriinfo spetsialisti ning tänasel päeval Eesti Töötukassas tööandjate konsultandi, juhendaja ja mentorina, pean oma tugevuseks inimeste karjäärivalikute ja oma ala juhiks/spetsialistiks kasvamise toetamist. Olen läbinud Fontese coachiva mentorluse programmi ning oman Rahvusvahelise European Mentoring and Coaching Council (EMCC) coach/mentor Practitioner sertifikaati.

Usun elukestvasse õppesse ja sellesse, et kõigis inimestes on peidus potentsiaal, mis soodsates tingimustes avaldub ja annab võimaluse arenguhüppeks või näitab kätte suuna uute valikute tegemiseks. Olen tänulik oma senistele menteedele, kes on pakkunud ka mulle endale eneseanalüüsi ning õppimisvõimalusi ja olen rõõmus, kui saan Sullegi sihtide seadmisel ja arenguteel toeks olla.