Jana Klomann

Mind huvitavad inimesed, nende lood, otsuste ja toimimiste põhjused ja tagamaad. Olles juhina, mentorina, juhendajana ja koolitajana kaasteeline paljude inimeste enesearengu teekonnal, õpin ka ise. Just selle vastastikuse õppimise ja kasu tõttu armastan neid toetavaid ja juhendavaid rolle oma tööelus.

Minu teekond mentoriks sai alguse juba ammu. Ammu enne seda, kui mõistsin, mis see mentorlus on. Täna töötan Eesti Töötukassas juhtide juhina ning toetan mentorina nii töötukassa kui teiste organisatsioonide juhte. Samuti olen olnud valmis Tartu Ülikooli vilistlasena pakkuma mentortuge ka tudengitele, peamiselt kahes valdkonnas: juhtimine ja sotsiaaltöö.

Olen õppinud Tartu Ülikoolis sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldust ning Tallinna ülikoolis sotsiaaltööd. Olen läbinud Fontese coachiva mentorluse programmi ning oman EIA Practitioner sertifiaati (EMCC Global).

LinkedIN