Annika Haavisto-Visnapuu

Hariduselt olen õpetaja ja haridusjuht ning olemuselt visionäär, inimeste innustaja ja haridusinnovaator. Olen olnud  pühendunud eralasteaia eestvedamisele ja organisatsiooni arendustööle asutaja, juhi ja juhatuse liikmena aastast 1997. Olen ka Eesti Eralasteaedade Liidu asutajaliige ning aidanud kaasa mitmeid aastaid eralasteadade arengule Eesti haridusmaastikul. Minu peamine missioon juhtides inimesi on õnnelikud töötajad ning seeläbi tagada kõrge kliendi rahulolu ja teenuse kvaliteet organisatsioonis. Lähtun meeskonna juhtimisel põhimõttest, et inimese elu on tervik nii tööl kui ka väljaspool töökeskkonda. Inimene vajab vaid ühte nägu, autentset iseenda oma, et olla tööle pühendunud, tulemuslik ja tunda heaolu.

Olen täiendanud ennast coachingu valdkonnas ning omandanud coachi pädevused ACC (Associate Sertified Coach) tasemel. Viimastel aastatel olen töötanud õpetajate ja õppejuhtidega Eesti erinevatest koolidest. Olen aidanud kaasa distantsõppe perioodil hakkama saada vaimse väsimuse, muutustega toimetulekule, tööde ja aja paremale organiseerimisele, koostöövõimaluste tõhustamisele, avastanud visioone, oleme leidnud üles motivatsiooni, enesekindluse ja usu endasse, seadnud eesmärke ning loonud suuremat selgust ja teadlikkust ellu.

Aastal 2022 viisin läbi Tartu Ülikoolis uuringu „Alustavate õpetajate põhivajaduste muutus läbi coachigu protsessi ja soovitused koolile coachingu rakendamiseks toetusmeetmena“. Uuringu tulemused on andnud mulle tõenduspõhised arusaamad inimeste toetamiseks individuaalsetest arenguvajadustest lähtuvalt.

Mentorina saan olla abiks ja toeks nii õpetajatele, õppe- kui ka haridusjuhtidele kohanemisel uue töörolliga või pikaajalise töökogemuse uuesti mõtestamisel. Kohanemine uue rolliga on kui rätsepaülikonna loomine, mis peab selle kandjale seljas mugav tunduma, luues suuremat motivatsiooni, saavutusi ja heaolu töö keskkonnas. Iga inimene teab ainult ise, kuidas töörollis autentsus enda jaoks leida. Usalduslikus inspireerivas koostöös jõuame nende vastusteni koos menteega, kuulates ja hoolides.