Elina Meidla

Oma personalijuhi karjääri alguses ja alustava meeskonnajuhina oli mul väga palju kasu mentorist, kes keerulistel hetkedel kuulas, tasakaalustas ja oskas suunata õigete lahendusteni. See toetus ja innustamine oli minu karjääri kujunemisel olulise tähtsusega. Tunnen, et nüüd on minul aeg anda oma panus alustavate juhtide karjääritee kujunemisele. Et seda parimal viisil teha, siis omandasin oskused ja teadmised Fontese mentorite arenguprogrammis ning Ivar Lukki coachingu meistriklassis.

Personalivaldkonnas olen töötanud aastast 2009, nii avalikus kui ka erasektoris. Minu siiani kõige suuremaks rõõmuks ja edukogemuseks on Häirekeskuses personalisoakonna loomine ja valdkonna süsteemne, eesmärgipärane juurutamine, mis andis sellele eluliselt tähtsale organisatsioonile uue hingamise. Täna juhin personaliteemasid globaalses logistika valdkonnas DSV Estonia kontoris.

Tean, et juhi roll on igas organisatsioonis määrava tähtsusega ja seetõttu pean oluliseks, et saan teisi juhte toetada, inspireerida ning neid aidata iseenda hoidmisel.