Katrin Kohjus

Olen õppinud matemaatika- ja füüsikaõpetajaks ning haridusteadlaseks. Töötanud matemaatika, füüsika ja muusikaõpetajana.

18 aastat koolijuhina ja 7 aastat haridusnõunikuna kohalikus omavalitsuses.

Olin osaline Pärnusse väikese kogukondliku erakooli Pärnu Vabakool loomisel ja juhtisin selle kasvamist esimesel 11 aastal. Sattusin Pärnu linnavalitsusse tööle ajajärgul, mil sain panustada põhikooli ja gümnaasiumi lahutamisele, aga ka erinevate lõimumisprojektide algatamisse. Koolide ees on tänapäeval palju põnevaid väljakutseid ja inimeste arengu toetamine on sealjuures võtmeteguriks, samuti kooli ja koolivälise maailma seoste leidmine.

Liitumine Eesti Mentorite Koja tegevustega annab arenguks ja koostööks palju võimalusi. Mentorkoolituse läbisin Fontese juures ja hetkel olen õnnelik oma kolme mentee – alustava koolijuhi saavutuste üle.

LinkedIn