Interim manager, coach ja mentor 

LinkedIn

Pille Tahker

30 aastat töötamist õpetajana, koolijuhina, nõunikuna ja koolitajana ning erinevates arendusprojektides osalemine on mind kokku viinud paljude huvitavate inimestega, võimaldanud nende inimeste teadmistest ja kogemustest õppida, saada innustust inspireerivast koostööst ning kasvada seeläbi ise inimese ja juhina.

Nende aastate jooksul olen pidanud korduvalt otsima lahendusi erinevatele keerulistele olukordadele, tegema raskeid valikuid ja leidma vastuseid, esimesel hetkel vastuseta tundunud, küsimustele.

Õigete otsuste tegemisel, on mind sageli aidanud arutelud usaldusväärsete kolleegidega, kes kõrvaltvaatajatena on suutnud objektiivselt peegeldada erinevate otsuste mõju ning aidanud mul enda seest õigeid valikuid üles leida.

Mentorina soovin olla eelkõige innustav mõttekaaslane ja kaasteeline, kes toetab menteed muudatuste kavandamisel ja „oma tee“ leidmisel ning julgustab teda oma mõtteid katsetama, riskima ja valitud teel sihikindlalt edasi liikuma. Suurim selle koostöö väärtus on teadmiste ja kogemuste jagamine, üheskoos õppimine ja kasvamine ning ühine rõõm arengu ja saavutatu üle.