Agnes Roos 2

Agnes Roos

Oma põhihariduselt olen majandusanalüütik. Pikaajaline juhtimiskogemuste pagas pärineb Swedbankist ja Eesti Energiast. Tosin aastat tagasi läbitud Fontese Mentorite programm on aidanud mind nii igapäevases juhitöös kui andnud indu tegutseda mentorina.

Minu märksõnaks on pidev areng. Kui inimese jaoks on tähtis eelkõige tema isiklik areng, siis organisatsiooni ellu jäämiseks on oluline organisatsiooni areng. Juhi vastutus ja väljakutse on need kaks arenguvajadust kooskõlla viia, nii et mõlemad sellest võidaksid.

Kui vajad mõttepartnerit, kellega keerulistes arengu situatsioonides mõtteid korrastada, eesmärgistatud tegevust kavandada ja tuge elluviimisel, siis olen meeleldi nõus olema toetav kaaslane.

LinkedIn