Kalev Pihl

Olen mõningase juhtimiskogemusega ja tugeva missioonitundega inimene. Mulle lähevad korda inimeste (sh mina ise) põhjused asjade tegemiseks ning kui see vähegi on minu võimuses, soovin toetada nende eesmärkideni jõudmist. Ma ei pea õigeks eesmärke, mis on loomult hävitavad ning püüan alati leida ja ka teistele näidata erinevate tegevuste ülesehitavat mõju, mille korral kellegi võit ei tähenda teiste kaotust, vaid pakub pigem võimaluse võita paljudele.

Mentorina olen mõne aasta jooksul kohtunud paljude äärmiselt huvitavate inimestega ning olen veendunud, et meie kohtumised on nii mind kui ka menteed teinud paremaks inimeseks. Seega olen kindel, et läbi mentorsuhte saab kogeda vastastikku rikastavaid kohtumisi ja loodetavasti suudan neid veel paljudele pakkuda.