PIlle Pesti

Interim manager, coach ja mentor 

LinkedIn

Olen hariduselt psühholoog, töökogemusega eelkõige psühholoogia- ja karjääriteemade valdkonnas. Praegu töötan Fonteses konsultandina ning Kaare ja Pruuli juures psühholoogina. Mentorlussuhtesse toon tähelepaneliku kuulamise ja kohalolu, erinevuste mõistmise ja mitmetahulised küsimused. Mulle on oluline pidev areng ja rõõmuga toetan teisi inimesi nende arenguteekonnal. Leian, et enda potentsiaali leidmine ja rakendamine on üks olulisemaid eluülesandeid meile kõigile.