Joole Kuljus-Triik

Olen töötanud personalivaldkonnas nii spetsialisti, värbaja, sisekoolitaja, konsultandi kui ka personalijuhina.  On olnud võimalus töötada erinevates valdkondades – tootmine, teeninduskeskus, logistika, IT, pangandus. Samuti olen töötanud ka 2,5 aastat Portugalis personalijuhina IT ettevõttes.

Olen saanud panustada paljude ettevõtete kasvamisse ja arenemisse, läbi juhtide ja töötajate toetamise.

Mentorluse osas on minu tugevamad valdkonnad:

  • Tööandja branding
  • Töötajate sisseelamise toetamine
  • Arendav juhtimine s.h juhtide arendamine ja töötajate rahulolu,
  • Ettevõtte kultuuri elluviimine
  • Värbamine
  • Enesearendamine

Minu tegemistest saad lisa lugeda kodulehelt ning LinkedIni profiililt.